::โรงเรียนสันทรายหลวง::
::โรงเรียนสันทรายหลวง::

Username :

Password :

รหัสยืนยัน


 
 
::โรงเรียนสันทรายหลวง::


 


::โรงเรียนสันทรายหลวง::       
      เรื่อง : ดูงานแนะแนว
14 ส.ค.59 ท่านผอ.มานพ กันโท และ คณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ครูแกนนำแนะแนว จาก สพป.พะเยา เขต 1 ยินดีต้อนรับทุกท่านคะ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      
      เรื่อง : 7 สิงหาคม 59 08.00 น. - 16.00 น. ร่วมใจลงประชามติโดยพร้อมเพรียงกัน
โรงเรียนสันทรายหลวงขอเป็น1แรงร่วมรณงค์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ  โดยจำลองสถานการณ์จริงให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เพื่อไปขยายผลสู่ผู้ปกครอง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      
      เรื่อง : ประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน(ต่อ)
โดยได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสันทรายหลวงเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC ศูนย์ PEER การจัดการเรียนการสอนแบบ EBE กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และการจัดการเรียนการสอนใน 5 กลุ่มสาระ และ 1 กลุ่มไอซีที

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      
      เรื่อง : ประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
วันที่ 16 มีนาคม 2559 โรงเรียนสันทรายหลวงต้อนรับคณะการประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน โดย ดร.อภิชาต พุทธเจริญ เป็นประธานในการประเมินฯ นางปภาวรินทร์ เรืองประจวบกุลพร้อมทั้งคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายสายัณห์ กันธิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริมใต้และนายโกวิท  หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      
      เรื่อง : ตลาดนัดวิชาการสู่อาเซี่ยน"โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
วันที่30ธันวาคม 2559 โรงเรียนสันทรายหลวงได้จัดงานตลาดนัดวิชาการสู่อาเซี่ยน"โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"โดยมีท่านศน.สงกรานต์  พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา ศน.เยาวณี  มาประเสริฐ และศน.รัชภูมิ  สมสมัย มาร่วมเป็นประธานในพิธี และเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      
      เรื่อง : ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสันทรายหลวง ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::โรงเรียนสันทรายหลวง::


นายมานพ กันโฑ


488 
คน

 

โรงเรียนสันทรายหลวง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ 053492005 โทรสาร 053847753

facebook : โรงเรียนสันทรายหลวงโรงเรียนสันทรายหลวง